Privatumo politika

 1. Įžanga ir sąvokos
 2. Administratoriaus renkama informacija
 3. Asmenys gaunantys informaciją
 4. „Cookies“, „Web beacons“ ir jų naudojimas
 5. Lankytojo informacijos naudojimas
 6. Lankytojo informacijos keitimas
 7. Informacijos apsaugos priemonės
 8. Programinė įranga ir jos įdiegimas
 9. Asmeninės ir anoniminės informacijos saugojimo vieta ir terminas
 10. Priemonės kurių gali imtis Lankytojas, siekdamas apsaugoti savo informaciją
 11. Vaikai
 12. Susisiekite su mumis
 13. Privatumo politikos atnaujinimai
 14. Duomenys kontaktams

1. Įžanga ir sąvokos

Šiame dokumente aptariami UAB „Impartner“ (registruotos buveinės adresas – Žirmūnų g. 70, Vilnius) (toliau – Administratorius) taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai visų asmenų, besinaudojančių Tromboze.lt interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, atžvilgiu. Didžiąja raide Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka UAB „Impartner“ taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje. Privatumo politika taikoma Tromboze.lt interneto svetainei (toliau – Svetainė).

1.1. Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Svetainėje (toliau – Lankytojas) veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant bendravimą forume, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, gavimą bei siuntimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos), nepriklausomai nuo to, ar Lankytojas yra atlikęs Registracijos procedūrą, ar ne.

1.2. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, o taip pat kitais Svetainėje prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

2. Administratoriaus renkama informacija

2.1. Šia Svetaine Lankytojas gali naudotis neatskleisdamas asmens duomenų. Asmeninės informacijos pateikimas nėra sąlyga naudotis šia Svetaine, išskyrus atvejus, kai duomenys reikalingi produktui ar paslaugai pateikti / suteikti, Lankytojui užsakius.

2.2. Naudojantis Svetaine, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.

2.3. Administratorius renka Lankytojų asmens duomenis registracijos metu, kai pildomos formos ar rašomi elektroniniai laiškai, užsakomi Administratoriaus produktai ar paslaugos, teikiamos užklausos ar prašymai dėl užsakomų medžiagų ir pan. ir informacija teikiama savo pasirinkimu.

2.4. Administratorius turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Lankytojo pateikta informacija, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, o taip pat kitais Svetainės 2.3. straipsnyje nurodytais būdais Administratoriaus sukaupta informacija apie Lankytoją.

2.5. Informacija, kuri yra surenkama Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainės, o taip pat tiesiog lankantis Svetainėje, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę:

 • 2.5.1. anoniminė informacija. Jei sutikote (paspaudę nuorodą Svetainės pagrindiniame puslapyje), Administratorius gali rinkti anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui, Administratorius gali rinkti tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, norėdamas padidinti prisijungusių prie Svetainės Lankytojų naršymo kokybę. Administratorius gali rinkti visų Lankytojų anoniminius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į Svetainę, tinklalapių, kuriuose Lankytojas lankėsi iš Svetainės, pavadinimus, interneto paslaugų teikėjo pavadinimą – naudojantis pastaraisiais duomenimis galbūt galima identifikuoti Lankytoją, bet Administratorius to nedaro), naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., “FireFox” naršyklė “Windows” operacinėje sistemoje) ir kt. Administratorius taip pat gali rinkti bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. Administratorius renka šią visų Lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. Administratorius taip pat gali kaupti informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėje, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėje talpinamą reklamą. Administratorius šią informaciją gali rinkti apie visus Lankytojus, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę, ar ne.2.5.2. asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti, kas yra Lankytojas, tokie kaip vardas, gimimo data ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. Administratorius asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainės dalių:
  • 2.5.2.1. registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas, jeigu nenurodyta kitaip, pateikia šiuos duomenis: vardą, vartotojo vardą, lytį, gimimo datą, gyvenamąjį miestą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį ir kitą informaciją (išskyrus atvejus kai Registracijos formoje nurodoma, jog tam tikrų duomenų pateikti nebūtina) ir (ar) kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu;2.5.2.2. papildoma registracija: jei Lankytojas nori naudotis Mokamomis Paslaugomis, Administratorius gali reikalauti, o Lankytojas privalo pateikti papildomą informaciją. Nesuteikus Administratoriaus reikalaujamos informacijos, Administratorius gali Lankytojui neleisti naudotis Mokamomis Paslaugomis;2.5.2.3. Administratorius turi teisę išsaugoti visus Lankytojo komentarus, įskaitant susirašinėjimo su kitais lankytojais įrašus (asmeninio susirašinėjimo žinutes) bei Lankytojo komentarus forume, bet tuo neapsiribojant;2.5.2.4. korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su Administratoriumi, tai Administratorius gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją;2.5.2.5. Lankytojui prisijungiant prie Svetainės ir lankantis joje, Administratorius gauna duomenis, apie Lankytojo prisijungimo, atsijungimo nuo Svetainės laiką, apie duomenų, kuriuos Lankytojas siunčia naudodamas Paslaugomis turinį ir pan.

3. Asmenys gaunantys informaciją

3.1. Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Administratoriui Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik Administratoriaus. Administratorius pasilieka teisę perduoti savo nuožiūra pasirinktą informaciją apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės aktams ir atitinka šią Privatumo politiką. Tais atvejais, kai, teikiant Lankytojo užsakytą produktą ar paslaugą, Lankytojo asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims, Administratorius taiko technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad būtų taikomi duomenų apsaugos reikalavimai.

3.2. Administratorius atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti „cookies” ir „web beacons. Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Administratorius nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

4. „Cookies“, „Web beacons“ ir jų naudojimas

4.1. Jei Lankytojas sutinka, Administratorius renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas „cookies” ir „web beacons“.

4.2. „Cookie“ – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad Administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje. „Cookie“ neleidžia Administratoriui įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti.

4.3. „Cookie“ leidžia Administratoriui automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėje. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę Paslaugų kokybę, Administratorius naudoja „cookies” tam, kad:

4.4. „Cookie“ naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią „cookie“ prasiskverbimui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias „cookie“ formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. „Web beacons“, taip pat žinomi kaip GIFs arba vieno pikselio GIFs, – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos Administratorius gali talpinti Svetainėje ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos Administratorius siunčia Lankytojui. „cookies” bei „web beacons“ drauge leidžia Administratoriui tiksliai suskaičiuoti unikalių lankytojų skaičių tam tikrose interneto svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis „web beacons“, Administratorius taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Svetainėse esantis paveikslėlis gali būti „web beacons”. Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Svetainėje ar kitais būdais, gali naudoti „web beacons“ pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi „web beacons“ veikia kartu su „cookies”, Lankytojas gali uždrausti „web beacons“ rinkti Lankytojo informaciją, o taip pat išjungti slapukus arba nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų informuotas kaskart, prieš slapukus išsaugant kompiuteryje.

 • 4.3.1. galėtų teikti Paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją „cookie“ dokumentuose arba siejant „cookie“ su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu Administratoriaus kompiuterinėje sistemoje, Administratorius gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik Administratorius;4.3.2. iš dalies apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Prisijungimo duomenų panaudojimo;4.3.3. galėtų stebėti Svetainės lankytojų skaičių ir srautą.

5. Lankytojo informacijos naudojimas

5.1. Administratoriaus renkami duomenys naudojami tik tam, kad būtų galima pateikti Lankytojui prašomus produktus ar paslaugas arba kitais tikslais, kuriems Lankytojas davė sutikimą, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. Retkarčiais naudojame duomenis statistikos tikslais, tačiau visada išsaugome pavienių vartotojų anonimiškumą, todėl asmuo negali būti identifikuojamas. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Administratorius gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

 • 5.1.1. tam, kad galėtų pateikti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais Administratoriui reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad Administratorius galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;5.1.2. Administratorius kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims Administratorius atskleidžia informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą Svetainėje, skaičių ir pan. Administratorius taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. Administratorius taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija;5.1.3. Administratorius naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Registraciją atlikusių Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų Administratorius nežinotų, kurios Svetainės skiltys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;5.1.4. Administratorius gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje, taip pat apie Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją;5.1.5. Jei Lankytojas sutinka, Administratorius gali siųsti elektroninius laiškus su informacija apie Paslaugas, kurios, Administratoriaus nuomone, sudomintų Lankytoją. Administratorius gali derinti turimą informaciją su trečiųjų asmenų turima informacija apie Lankytoją tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas. Lankytojas turi teisę bet kada nemokamai atsisakyti tokios informacijos gavimo.

6. Lankytojo informacijos keitimas

6.1. Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, peržiūrėti, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus arba jeigu mano, kad duomenys pasenę arba neteisingi. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėje nurodyta tvarka ir būdais.

7. Informacijos apsaugos priemonės

7.1. Administratorius naudoja programinę įrangą bei kitokias technines ir organizacines priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis nuo manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo ar prieigos asmenų, neturinčių teisės juos matyti. Visi Lankytojų asmens duomenys, pateikti Administratoriui, bus užšifruoti perdavimo metu, užkertant galimybes tretiesiems asmenims neleistinai jais pasinaudoti. Administratoriaus saugumo procedūros nuolat tikrinamos pažangiausiomis technologijomis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Administratoriaus darbuotojai.

7.2. Administratorius primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Administratorius prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Internetas nėra saugi sistema, todėl visada turite būti atsargūs internete atskleisdami informaciją apie save.

7.3. Administratorius įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Administratorius, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Administratorius įspėja, kad jis negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

8. Programinė įranga ir jos įdiegimas

8.1. Administratorius gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėje prieinamoms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Administratorius gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek Administratoriaus, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su Administratoriaus ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

9. Asmeninės ir anoniminės informacijos saugojimo vieta ir terminas

9.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su Lankytoju ir kurią renka Administratorius, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.

9.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog kai kurie duomenys gali būti saugomi ar apdorojami kompiuteriais, priklausančiais kitai jurisdikcijai, pvz., Jungtinių Valstijų, kuriose duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo Lankytojo šalies įstatymų. Tokiais atvejais Administratorius užtikrina reikiamas priemones, kad kitos jurisdikcijos duomenų tvarkytojas užtikrintų ne mažesnę apsaugą, negu yra Lankytojo šalyje.

9.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su Lankytoju ir kurią renka Administratorius, gali būti saugoma Administratoriaus 5 (penkis) metus nuo Lankytojo sutikimo gavimo.

9.4. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti asmens duomenis ateityje. Ir šiuo atveju Lankytojas turi Svetainėje nurodytu adresu parašyti elektroninį laišką arba kreiptis į Administratoriaus nurodytą asmenį, atsakingą už duomenų apsaugą.

10. Priemonės kurių gali imtis Lankytojas, siekdamas apsaugoti savo informaciją

10.1. Administratorius įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

11. Vaikai

11.1. Atsižvelgdamas į tai, kaip svarbu apsaugoti vaikų privatumą, Administratorius nerenka, netvarko ir nenaudoja savo Svetainėje jokios informacijos apie asmenis, kurie, Administratoriaus žiniomis, yra jaunesni nei 13 metų, be išankstinio ir patikrinto jų teisinio atstovo sutikimo. Toks teisinis atstovas turi teisę susipažinti su vaiko pateikta informacija ir (ar) pareikalauti, kad ji būtų ištrinta.

12. Susisiekite su mumis

12.1. Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

13. Privatumo politikos atnaujinimai

13.1. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

14. Duomenys kontaktams

UAB „Impartner“
Žirmūnų g. 70,
LT-09124 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 300058800
Tel. +370 5 275 3965
info@impartner.lt